Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Спасението? Как? Принципи

1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот.

Божията любов - "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16)

Божият план - Исус каза "Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно" (Йоан 10:10)

Защо повечето хора нямат изобилен живот? Защото....

2. .....Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога

Всички сме грешни - "Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога" (Римляни 3:23) Ние бяхме създедени да имаме общение с Бог, но заради нашата упорита свободна воля, ние избрахме наш, независим път и заради това нашето общение с Бог бе разрушено. Тази свободна воля характеризираща се с отношение на активно непослушание или пасивно безразличие е това което Библията нарича грях.

Ние сме отделени - "Защото заплатата за греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ" (Римляни 6:23) Бог е свят, а хората са грешни. Разделя ни голяма бездна. Ние постоянно се опитваме да стигнем до Бог и до изобилния живот чрез нашите собствени усилия под формата на добри дела, философия и религия, но ние неизменно се проваляме.

Третия принцип обяснява единствения път, за преминаване на тази пропаст...

3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог

Той умря вместо нас. "Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас" Римляни (5:8)

Исус възкръсна от смъртта. "Христос умря за греховете ни .... беше погребан.... беше възкресен на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж..." (1 Коринтяни 15:3-6)

Той е единствения път към Бога. "Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен" (Йоан 14:6)

4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ?

Вие можете да приемете Исус веднага, дори и сам/а, чрез вяра в молитва. Молитвата е разговор с Бога. Бог познава сърцето Ви и не се интересува от думите Ви. Той се интересува единствено от мислите в сърцето Ви. Още...

Примерна молитва на покаяние

Господи Исусе аз имам нужда от Теб. Благодаря ти, че умря на кръста за моите грехове. Отварям вратата на моя живот и те приемам за мой личен Спасител и Господ. Благодаря ти, че прощаваш греховете ми и ми даваш дара на вечния живот. Вземи живота ми и ме направи такъв, какъвто искаш да бъда.

"Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възпресил от мъртвите, ще се спасиш" Римляни 10:9

Ако си казал тази молитва на покаяние

Ти си заявил своето решение да се върнеш от греха към Бога. Ти си спасен и очистен от всеки грях.

Покаянието е нещо повече от чувство. То е и действие. Чети Библията (започни от Евангелие от Йоан). Намери си домашна църква и расти в Бога. Порастни дотолкова, че да можеш да занесеш благата вест за спасението в Христос и на тези, който още не са го познали.

Ако Вие сте:


Спасението? Как? Принципи

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...