Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Исус е нашата жива надежда

Може би живота ти е предложил трудни, непроходими ситуации. Докато четеш това чудиш ли се: „Бог прави ли нещо в моята ситуация? Исус наистина ли е победоносен в мен? Може ли наистина да ме избави от тази ситуация? Просто не виждам изход.”

Казвам ти – Бог прави нещо в живота ти в точно този момент. Камъкът е премахнат. Показва се светлината и надеждата ти стои на прага – Исус! Той е победил всички сили на тъмнината и победата Му е твоя чрез вяра.

Бог ни обещава освежаване и надежда, първо чрез спасение в Господ Исус Христос, Който умря за нашите грехове и възкръсна отново, за да ни даде на всички бъдеще в небето. Ако ние вярваме в Исус Христос, ние не само имаме бъдеще тук на земята, но ние имаме бъдеще в небето с Него. Йоан 3:36а „Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот”.

Когато ние вярваме в Исус Христос, мъката скоро се превръща в надежда. Не след дълго, ние ще поздравяваме всеки ден отново с предвкусване и нетърпеливо очакване на нашето бъдеще с Него. Йоан 10:28 казва, „И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.”


Исус - надежда и сила за живот

Христос нашата надежда означава, че всяко наше желание за добро намира в него една реална възможност. С Него можем да се надяваме, че живота е добър и пъленоценен.

"Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус(1 Солунци 5:16).

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...