Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Волята на Исус е да благоуспяваш

В света благоуспяването е свързано с едно единствено нещо – пари. “Парите въртят света”, е всеобщото мнение. Затова мнозина се оплакват, че трудно се печелят и по-лесно е да растат по дърветата. Според Библията, притежанието на пари никога не е било източник за пълното благоуспяване на човека. Истинският извор за успех в този живот е в Бог и в силата на Неговото Слово. Може да имаш пари, но да си беден емоционално. Може да си богат, а да не си спасен. Може да живееш в луксозна къща, а да не се чувстваш у дома. Може да си купиш временна любов, но да нямаш истинската подкрепа на приятелите и семейството. Още в Стария Завет Бог обеща на Израил, “че Той им дава сила да придобият богатство, за да утвърди завета Си, за който се закле .....” Второзаконие 8:18. Според стиха разбираме, че Бог дава на човек сила и способност да придобие богатство. Много мислят, че Бог сам трябва да им докара парите в ръцете. Това не е така! Още от раждането си Бог ни дарява с таланти и способности. Чрез тях човек печели своята прехрана и отделя от приходите си за Бога. Никъде в Библията няма да видиш Бог да насърчава мързела. Павел пише до вярващите във 2 Солунци 3:10, че който не иска да работи, не трябва да яде. И това не е въпрос на способности, а на желание. “Ръката на трудолюбивите ще властва, а ленивите ще бъдат подложени на принудителен труд” Притчи 12:24. Вярвам, стихът не се нуждае от коментар. Бог ни дава силата да благоуспяваме! Ще сравня тази сила със способността на семето да расте. От човека се изисква да подготви почвата, да го засее и накрая да го пожъне. Оранта не е нещо приятно, даже жътвата изисква огромни усилия. Но кажи ми човече, ти ли даваш сила на семето да роди плод? Бог му е дал форма и образ, и способност да ражда според вида си. Така е и с нас. Бог ни е дал способности в едно или в друго нещо. Аз съм силен в една област, а ти в друга. От нас се изисква да работим, да учим и да ги развием.


"Във всичко що вършиш ще благоуспяваш"!

Ние живеем под по-добър завет от този сключен в подножието на Синай. Бог ни е дал освен заложби и таланти, силата и водителството на Святия Дух. Той е нашият наставник във всяка истина. Той може да ти открие как да развиеш талантите си, за да имаш успех.

“Който обработва земята си, ще се насити с хляб, а който следва суетни неща ще се насити с бедност” Притчи 28:19.

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...