Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Живейте според Божиите измерения! – част 2

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Псалм 103:11-12

Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта Му към ония, които Му се боят, Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.

Вчера разсъждавахме за измеренията на Божията любов към нас, които се боим от Него. Не знам за вас, но аз лично бях и благословен и впечатлен.

В същия псалм се споменава и втора мярка, която има същия потенциал да предефинира и промени вашето ходене с Бог и вашите еджедневни опитности в нещото, наречено християнство. Това е мярката, засягаща размера на Божията прошка за нашите грехове и престъпления. Как сме опростени ние и в каква мярка?

Според Божието слово мярката за премахването на нашите грехове е “колкото отстои изток от запад”. Вие можете ли да измерите това? Не, както и аз не мога, защото това е дълъг път. Нека бъдем реалисти – има някаква възможност да бъде дадена точната дължина на обиколката на Земята. Само че аз мисля и нещо друго: ами ако Бог не е имал предвид просто нашата планета, а цялата вселена? Е, това вече е наистина голяма, стара мярка. Това има смисъл за мен, защото мярката коато Той използва, за да опише Неговата любов към нас не се събираше в ограниченията на нашата планета (от небето до земята). Тогава защо границите на неговата простителност към нашия грях да не следват същите измерения.

Мисля, че избора е ваш дали да гледата на това като изток и запад на Земята или цялата вселена, но аз ще избера вселената, защото тя включва възможността за безкрайност.

Изводът тази сутрин е да осъзнаем и приемем, че Исус свърши фантастична работа, за справяне с проблемите на греха вместо вас, жертвайки Неговия живот за пълното им опрощаване и така ги отмахна далеч, много далеч. Праведността царува, там където не съществува грах, така че днес позволете на праведността да царува във вашия живот.

Помислете за тези две мерки и ги приложете във вашия живот днес и утре и …. защо не през остатъка на живота си.

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

2 Responses to Живейте според Божиите измерения! – част 2

  1. On April 9, 2014 at 22:34 мария said:

    Изкупването от греха чрез жертвата на Исус ни даде отново възможноста да се прближим до Бог.
    Освен това ние придобихме привилегията да имаме наградата – вечен живот в неговия праведен нов свят.
    Това е израз на неговата милост и любов.Въпреки нашето грешно естество , ние сме оправдани в очите на Бог.
    Вярата в жертвата на неговия син ни прави негови синове.Галатяни 3:26

  2. [...] на Божията любов към нас, които се боим… (read more) Tags: божиите, Живейте, Закон право вяра проповядване, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>