Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Archive for December 2022

Отдавайте почит на Агнето!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Филипяни 3:20-21 ” Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.” Чрез вяра в… (read more)

Не работете напразно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 127:1 ” Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.” Този Псалм ни напомня нещо много полезно, а именно да се уверим, че Бог е замесен в това, което правим в теста на живота си…. (read more)

Какви са целите на Бог за тази седмица?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 13:36-37 “Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Библията разкрива всички цели на Бог за тези които ги търсят. Между тях… (read more)

Силата на отговора

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Лука 17:11-17 11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. 12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, 13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за… (read more)