Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вие можете да развиете характера си

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Деяния 6:3

И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа.

Ето още един прекрасен стих, свързан с важността от развитие на характера.

Тук виждаме ранната църква в момент, когато са били нужни някои кадрови промени, включващи делегиране. Възникнали са някои проблеми и някои практически задачи във връзка с грижата за хората, които не са се случвали по правилния начин. Учениците решили да увеличат своя лидерски екип, за да осигурят предпоставки всички задачи да бъдат правилно изпълнени. Забележете, че когато те са определяли изискванията за новите позиции, на първо място е бил удобрения характер, след това “изпълнени с Духа и с мъдрост”. Те са знаели, както и много други работодатели откриват, че талантите и дарбите са добро нещо, но те често не са от полза, ако човек няма добър характер. Например, вие може да сте супер надарен, но ако не се явявате точно на време, когато сте поели ангажимент или има нужда от вас, каква полза ще има от вашите прекрасни дарби и таланти в този момент?

Разбира се, най-добрият вариант е да има хора, които са надарени и талантливи, а в същото време имат добър характер и са честни, така че да правят онова, което са казали и да избягват нещата, които не са правилни. Ако обаче аз трябва да изберам, винаги бих предпочел добрия характер. Вие може да научите хората на умения, но характерът е нещо, което те самите развиват. Характерът ви позволява да възлагате отговорности, знаейки, че нещата ще бъдат направени както трябва, когато трябва, дори когато вие не гледате.

Ако учениците използваха този принцип, както и повечето работодатели, мислите ли че Бог не го прави? Аз мисля, че Той използва същия принцип. Мисля, че когато Бог търси да използва някого, Той търси хора с характер.

Нека живеем, за да дадем на Бог нашите таланти и умения, но най-вече добър, солиден характер.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Вие можете да развиете характера си

  1. [...] Тук виждаме ранната църква в момент, когато… (read more) Tags: вие, да, можете, новини, развиете, си, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>