Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Земетресенията и другите знаци за връщането на Исус на Земята

Основен текст: “Но вие, мили братя,

не сте в тъмнина, та да ви постигне

денят като крадец!” 1 Сол.5:4

В Новия завет за второто идване на Исус се споменава над 300 пъти. А нашият основен текст казва, че християните няма да бъдат изненадани от това събитие. Когато един ден Исус стоеше на Елеонския хълм, учениците Му дойдоха при Него и Го запитаха:

Матей 24:3: “… кажи ни кога ще бъде това и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?” Исус предупреди учениците си:

Матей 24:36: “А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец!”

Но Той не остави техните важни въпроси без отговор. Исус изброи някои знамения, които щяха да станат в последните дни, и тогава обърна вниманието им особено върху следното:

Мат. 24:33,34: “И тъй, когато видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докато всичко това не се сбъдне!”

От наш интерес е да изучаваме тези знамения, защото по тях ще можем да познаем, че второто идване на Исус е близко пред вратата.

Преди да погуби света с потоп Бог заяви:

Битие 6:3: “…Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека: в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.”

Ние отново се приближаваме към една световна криза и Божият Дух бавно се оттегля от света. Тъй като Сатана взима все повече и повече надмощие, ние трябва да очакваме все повече катастрофи и катаклизми навсякъде, по суша и по море.

Катастрофи

1. Какви нещастия във физическия свят щяха да сполетят земята през последните дни?

“Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове” Мат.24:7; Виж Лука 21:11,25,26.

Г Л А Д – след Първата световна война последваха големи бедствия, белязали с ужаса си световната история. Избухна глад в много страни и милиони човеци погинаха преждевременно от страшна смърт. В Индия и Китай умрелите от глад се наброяват до милиони. Подобен глад се появи и в други страни. А гледайки на бъдещето, ние можем да очакваме да видим това ужасно зло в много по-големи размери.

М О Р – едва бе заглъхнало ехото от големите гърмежи от Първата световна война, когато една епидемия, по-тайнствена и по-смъртоносна от войната, нападна домовете на бедни и богати по всички краища на света. Осемнадесет милиона смъртни случаи, като резулат от “инфлуенцата”, трябваше да убедят останалите живи в това, че пророчеството в Матей 24:7 беше започнало да се изпълнява.

Медицинската наука е направила голям напредък и е отбелязала почти невероятни излекувания. И все пак навсякъде се появяват нови и нови заболявания, които все още нямат лечение. Някои от тези заболявания са рак, спин, смъртоносен грип(атипична пневмония) и други.

Т Р У С О В Е – в онова първо столетие, когато Исус даде Своето пророчество за увеличаване на трусовете по всички части на света, бяха станали само 15 разрушителни земетресения. А през миналото столетие са били отбелязани почти три хиляди катастрофални земетресения. Исая беше пророкувал: “Подигнете очите си на небето, и погледнете на земята долу, защото небето ще изчезне като дим, и земята ще овехтее като дреха, и ония, които живеят на нея, подобно ще измрат; но Моето спасение ще трае до века, и правдата Ми няма да се отмени.” Исая 51:6

Знамения по земята – Исая 24:20, Матей 24:7, Лука 21:11.

Първото голямо земетресение е Лисабонското – през 1755 г. То обхвана Европа, Америка и Атлантическия океан и взе 60 000 жертви за 6 минути. Голямото земетресение в Япония през 19 век взе 300 000 жертви, а това през 1923 г. – 143 000 жертви. В Китай през 1920 г. – 180 000 жертви; 1927 г. – 200 000. В Турция през 1939 г. – 30 000. В Перу (1970 г.) – 52 000 жертви за 40 секунди, като 4 града и много села потънаха във земята.

Силното земетресение в Индонезия, Тайланд и Индия в края на 2004 г., взело 250 000 жертви, както и гладът и размириците по същото време в Южен Судан, е също едно изпълнение на знамението за Второто пришествие на Христос. Тези знамения потвърждават предсказанието на пророк Исая от 24 глава, стих 19, 20: “Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян, и ще се люлее насам натам като колиба; беззаконието й ще натегне върху нея; и ще падне, и няма вече да стане.”

ИЗРИГВАНИЯ – През 1883 г. вулканът Кракатао взе 40 000 жертви. През последните 150 години само в Индонезия вулканите са погребали 150 000 души.

УРАГАНИ – на 13.11.1968 г. в Багладеш тропически циклон с невиждана сила взе 700 000 жертви за 5 часа. В Индия през 1977 г. пострадаха 25 000 души.

КАТАСТРОФИ ПО СУША, ВОДА И ВЪЗДУХ – Само в България  годишно загиват от катастрофи повече от 1000 души и стотици остават осакатени за цял живот.

СТРАХОВА ПСИХОЗА – Покушения на световния тероризъм и несигурност по целия свят. Само в Западна Европа всяка година се извършват над 50 000 самоубийства.

Знамения в небето

2. Какъв друг вид знамения, предсказващи Неговото близко идване, даде Исус?

“А веднага след скръбта на ония дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.” Матей 24:29

Колко странно е, че малко християни внимават на тези знамения, които даже вече са се изпълнили:

а/ слънчевото затъмнение, последвано от кърваво-червената луна на следващата нощ /19 май 1780 г./

б/ звездопадът /13 ноември 1833 г./

Докладите за тези забележителни, необясними събития са записани в аналите на световната история и в алманасите. Много библейски тълкуватели се позовават на пророческата точност на тези необясними събития в неотдавнашното минало.

“И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.” Лука 21:25; виж Марко 13:24,25; Откр. 6:12,13; Йоил 2:10.

Как може човек да чете за тези забележителни събития и още да се съмнява, че Исусовото идване е близо пред вратата?!

Бързи съобщителни средства и изобретения

3. Какви забележителни научни открития са предсказани да се случат през последното време?

“А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.” Данаил 12:4

Какво увеличение на знаменията видя светът през последните десетилетия. Всички удивителни разкрития са станали през “последните дни” – “знанието ще се умножи”. На удивителните модерни изобретения ние гледаме като на изпълнение на старото пророчество отпреди 2500 години. Телефонът, телеграфът, радиото, телевизията, рентгеновите лъчи, електрическите машини и други са само няколко от дългия списък забележителни открития през това несравнимо време. Да не говорим пък за последните открития от областта на космонавтиката, компютърните технологии, генното инженерство и далекосъобщенията: ракетните совалки, постоянните космически станции, ракетните сонди в Слънчевата система, електронната поща, преносимите компютри и телефони, видео компактдиск уредбите и видео-телефоните, генното клониране, безжичната Интернет-връзка и т.н.

Помислете за съвременните възможности за пътуване по море, под водата, по земята, под земята и по въздуха! буйствуват из улиците, блъскат се една с друга по площадите; изгледът им е като факли, тичат като светкавица.” Наум 2:3,4. Тук пророкът несъмнено предсказва изобретяването на автомобила.

Безнравственост и престъпност

4. Какви опасни социални условия щяха да настанат през последните дни?

“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, до когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” Матей 24:37-39;Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство; разбиват къщи, и кръв допира до кръв.” Осия 4:2; виж 2 Тим.3:1-5.

Разгледай тези 19 грехове, както са изброени във 2 Тим. 3 глава. Помисли за непослушанието спрямо родителите, почти непознато в минали времена! Между всички грехове в миналото се намираше поне това едничко добро – децата бяха поучавани да бъдат послушни на родителите си и да ги уважават. През последните години тази добродетел почти не се среща в обществото. Божият закон е потънал в забрава. Прегледай най-новите статистики на престъпленията и ще видиш, че днес човеците наистина са “свирепи” и “без семейна обич”.

Знамения в религиозния свят

5. В какво жалко духовно състояние ще се намира църквата в последните дни?

“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее” Матей 24:11,12; Виж 2 Тим. 3:1,4,5; 4:3; Езек.22:26;

ЗНАМЕНИЯ В РЕЛИГИОЗНО ОТНОШЕНИЕ

А. Поява на подиграватели с религията – 2 Петр. 3:3,4.

Б. Привидност на религиозното благочестие – Матей 24:24.

В. Разпространение на спиритизма – Матей 24:24, 1 Тим. 4:1(връзка с нечисти духове, врачки, гледачки, астролози, сеанси на общуване с така наречените “души” на починалите,  имитирани всъщност от сатанински духове, говорене на непознати езици - 1 Кор. 14:18-23).

Сатана намира достъп до хиляди умове, като се представя с лика на починали близки. Библията заявява, че “мъртвите не знаят нищо.” Еклисиаст 9:5. Мъртвите не общуват с живите.

Г. Движения за обединение на християнството (Световен съвет на църквите, икуменически движения) под върховенството на папата - Исая 8:12,13; Откр. 13:14,17.

Религиозният свят е отхвърлил простите учения на апостолското време. Удоволствия, различни традиции, отхвърлянето на 10-те Божии заповеди, подигравателно отношение към вярването във второто идване на Исус, склонност към безбожие от страна на голяма част на така наречените християни са довели до голямо духовно падение в тези неспокойни времена. Крайно време е да се нададе тревожен сигнал, защото Исусовото идване е “близо пред вратата”!

“Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непраздна жена, и никак няма да избегнат.” І Сол.5:3

 Най-голямото знамение

6. Кое от изброените в Матей 24 глава знамения ще бъде изпълнено последно?

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.” Матей 24:14

Това евангелие за второто идване на Христос се проповядва днес на почти хиляда езика – почти на всички езици в света. Краят трябва да е много, много близо. И сега, докато тази всемирна вест за идването на Исус се разнася по света, позволи ми да те запитам: “Ти готов ли си? Защото Той е “близо до вратата”! “Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато Го не мислите, Човешкият Син иде.” Матей 24:44

One Response to Земетресенията и другите знаци за връщането на Исус на Земята

  1. On July 5, 2019 at 15:43 ivo ivanov said:

    Изпълнението на 6 -ти печат от ,,Откровение” все още предстои ! Днес 05.07 2019 год. сме в ,,навечерието” на 3 -ти печат т. е. навлизаме в световна продоволствена (хранителна) криза. Печатите започват да се отварят след 1844 год. когато Исус влиза в Светая Светих на Божия храм. Виж пророчеството за ,,отворената и затворената” врата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>