Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Божието слово чака отговора ви

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Лука 17:11-17

11 И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея.
12 И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч,
13 извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!
14 И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.

Да отговаряме правилно или да бъдем отговорни (способни да отговорим) влияе върху нашата връзка и преживяване с Божието слово (Библията). Вие може да изберете да се отнасяте с Библията подобно на всяка друга стара книга и да не получавате от нея нещо повече от информация. Можете обаче и да изберете да се отнасяте с нея като с вечното, живо Божие слово, приложимо за всяка ситуция в която се озовавате и да получавате откровения и мъдрост за живот от нея, които Бог иска да имате. Винаги е трябвало да се отговаря на Божието слово. Помнете какво казва Яков за нашия отговор на Божиите думи: “Не бъдете само слушатели, но и изпълнители”. Когато отговорим с вяра на това, което прочетем в Библията, ние активираме нейния невероятен потенциал в живота си и ежедневните си съдбини.

Питали ли сте се някога, защо има толкова много “Амин” в Библията?

Амин е еврейска дума. Тя сама по себе си е вид отговор. Амин означава “Така да бъде”, “Със сигурност”, “Съгласен съм” или ако сте от Портсмут “Направи го веднага, на момента”. Това е активиращо изявление. Точно както телефонно обаждане, което активира потенциала на вашата нова кредитна карта, така е и “амин” за прочетенето от вас. Библията изисква отоговори от вас, когато вие я четете, ако искате да реализирате, това което намерите в нея за вашия живот и ситуация.

Днес не просто четете Библията, а разговаряйте с нея. Когато четете обещание от Бог, приложимо за вашата ситуация освободете това обещание с отговора “Да, Татко, в името на Исус това обещание е да и амин за моя живот”. Има над 8000 обещания, които са “да и амин” за вас, но те остават думи на страниците, докато вие не ги активирате с отговор изпълнен с вяра. Днес четете Словото и освободете вашия отговор “АМИН, така да бъде, със сигурност, нека се случи!”

Така че днес отново вземете решение да отговорите на Бог, да отговорите на хората, които Бог ви е дал и отговорете на Неговото слово като жива истина, очакваща да бъде активирана в живота ви. Ако прокажените не бяха отговорили на думите и инструкциите на Исус, а просто си стояха там и слушаха, нищо нямаше да се случи. Промяната стана, когато те отговориха чрез действие на Неговите думи. Едва тогава се случиха чудесата.

Анди
Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>