Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Златното правило

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 7:12

“И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

Този стих е бил определен от много хора като “златното правило”, защото ни учи на вечния принцип на времето на семената и жътвата. Помнете – това което сеем, него и ще пожънем, независимо дали е позитивно или негативно.

Забележете, че не пише “някои неща“, а  “всяко нещо, което желаете“. Така че използвайте тази дневна мъдрост във всичко във живота ви.

Помислете отново за златното правило за момент и тази седмица, защото наистина е много добра основа за размишление. Нека го прочетем от друг превод:

Затова, постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас. Това е същността на Моисеевия закон и писанията на пророците.”

Жътвата на това как хората се отнасят с нас, винаги зависи от семето на това как избираме ние да се държим с другите. Помислете, как бихте искали хората да ви третират днес! Сега си задайте важния въпрос: “Така ли се отнасям аз с хората около мен?“

Правилата на живота са много прости:

-          Искате милост от хората – давате милост на хората

-          Искате щедрост от хората – давате щедрост на хората

-          Искате прошка (ако не днес, ще се нуждаете от нея скоро) – давате прошка

Не е ли прекрасно, как Бог поставя акцент на хората с мисли за рая, за да бъдат те тези, които извършват първия ход. Нека изберем да внимаваме, как се отнасяме с хората днес, тогава все още може да седим със спокойствие и да знаем каква жътва е на път.

Нека да го видим по още един последен начин:

И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.”

Или изразено с терминология от шаха: вие сте първи.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>