Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Дай ни ежедневния хляб

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 4:3-4

И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста..

Запомнете днес, че ние не живеем само с физически хляб (храна), но и с всяка Божия дума, която идва в живота ни и предизвиква растеж на нашите истински сили и потенциал.

Истинският хляб подхранва физическото тяло, но не може да даде нужната храна, за която копнее духът ви. Само Божието слово може да задоволи този вътрешен апетит. Библията ви съдържа живото слово на Бога. Всяко изречение, мисъл и принцип е облечен в сила и потенциал да произведе във вас и чрез вас невероятни неща. Направете така, че да се храните ежедневно от Божия хляб, а не само от физическия такъв.

Не се опитвайте да живеете само с видимите, физически неща. Исус каза, че човек не можа да го направи, защото се нуждае от Божието слово, за да бъде всичко за което е създаден и предопределен да бъде.

Чували ли сте някога за абревиатурата “GIGO”? Той означава “боклук навътре, боклук навън” (“garbage in, garbage out”). Разбирате ли, когато се уверите, че ежедневно приемате божествен хляб – който е Божието слово, Библията – вие променяте този принцип в по-позитивна реалност, която е “Бог навътре, Бог навън”. Така вие ще усетите живота и силата, които излизат от всяка ваша част, а не боклук.

Исус демонстрира силата на Божието слово, когато Той беше изкушен от Сатана по време на физическа слабост. Във време на проблеми или изкушения вие също ще имате отговорите, ако сте ги поели преди това. Шампиони, отделяйте време регулярно да се храните с Божието слово, което ви е дадено. Когато го направите, вие ще бъдете добре оборудвани за живота си.

Моля се да обикнете словото Божие и нека Бог ви дава ежедневно нужния ви хляб!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>