Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Провалена идентичност

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 26:31-35

Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: “Ще поразя пастира; и овците на стадото ще се разпръснат”. А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея. А Петър в отговор Му рече: Ако и всички да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: Истина ти казвам, че тая нощ, преди да пее петелът, три пъти ще се отречеш от Мене. Петър Му казва: Ако станеше нужда и да умра с Тебе, пак няма да се отрека от Тебе. Същото рекоха и всичките ученици.

Когато четем от Матей 26 откриваме, че Исус беше прав, а Петър грешеше. Това не е някаква изненада, но в случая ни помага да стигнем до още един крадец на идентичност: провалът. Ние всички пропадаме в някакъв момент. Проблемът с неразрешеният провал е, че той се обръща в съжаление, а неразрешеното съжаление се превръща в безнадеждност. Резултатът от неразрешената безнадеждност е неспасен живот.

Провалът не спря Петър да бъде “скалата”, а му попречи да види себе си като “скалата” и така стигаме до разказа на Йоан, какво се случи след това на Петър, който в Йоан 21:3 отиде обратно в лодката и започна да лови риба.

Той забрави новата си идентичност и отново прие старата такава (от преди срещата му с Исус). Идентичността очаквана от неговото семейство, идентичността завещана му от предците, идентичността, която обстоятелствата му казваха, че трябва да има: рибар.

Свръхестественото даде път на реалността, поради провала водещ до съжаление, водещо до безнадеждност. Все пак продължавайки да четем Йоан 21, ние виждаме, че Исус го срещна отново в неговата стара идентичност. Резултатът бе, че Петър хвърли горната си дреха и скочи от лодката. Той отново се освободи от старата си идентичност и избра пак да приеме новата идентичност, която имаше в Исус. Исус говори с него и виждаме изцелителния разговор, който се случи и бе последван от думите на Исус, с които Той в началото трансформира Петровия живот “ела и ме следвай”. Сигурно има хора четящи това, които са позволили провалите да ограбят новата им идентичност в Бог и са се върнали към старата си идентичност. Осъзнайте днес, че Исус е дошъл да ви срещне на това място и казва днес още веднъж “ела и ме следвай”.

Отхвърлете идентичността, която другите, вашето минало, обстоятелствата и провалите са ви поставили и приемете и имайте онази, която вашият Създател е дал в живота ви.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>