Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Той трябва да ви изведе, за да ви въведе

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Изход 15:6-7

И Аврам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда. После му каза: Аз съм Господ, който те изведох из Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тая земя..”

Тук виждаме Бог, който напомня на Авраам, че Той е автора и завършителя на неговото пътуване във вярата и че той го е извел, за да го въведе в неговите нови притежания. Тук ни се напомня нещо много просто, но и много важно, когато става въпрос за ходене с вяра пред Бог: вие не можете да бъдете на две места едновременно.

Бог е Бог на движението и обича да ни води в пътешествия към по-добри неща, които той е приготвил за нас. Само че преди да може да ни въведе в нещо ново, Той трябва да ни изведе от старото ни място. Авраам не можеше да пристигне в Ханаан, преди да напусне Ур и това не зависеше от Бог, а само от него самия. Същото се отнася и за нас – ако искаме да пристигнем някъде, ние трябва да се приготвим да тръгнем (напуснем старото място) преди това. Ако искаме Той да ни въведе, трябва да сме готови да Му позволим, да ни изведе.

Това може да е свързано с много неща във вашия свят; за Авраам то беше физическо преместване. И при вас може да става въпрос за същото, но може да бъде и друго, като например начин на мислене, приятелски кръгове или други възможности. Аз мисля, че ако ние имаме избор, заради несигурността ние бихме предпочели да останем и да пристигнем в същото време, но не така работят нещата. Като Авраам и ние трябва да приложим нашата вяра и да напуснем, за да се позиционираме за новите неща, които Бог има за нас.

Кое е следващото място, на което Бог иска да ви отведе? Готови ли сте да напуснете, за да можете да пристигнете? Помнете, че обещанието на Бог е да благослови вашето излизане и вашето влизане, точно в този ред.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>