Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Смирението винаги печели!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Царе 5:13-14

А слугите му се приближиха та му говориха, казвайки: Татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, прочее, като ти казва! Окъпи се и очисти се! Тогава той слезе та се потопи седем пъти в Иордан, според думите на Божия човек; и месата му се обновиха, като месата на малко дете, и очисти се. “

След като се развилнял в яростта му, един от слугите помогнал на Нееман да осъзнае,  къде ще го отведе гордостта му, което всъщност е било болезнена и трудна смърт. Този път Нееман откликнал със смирено сърце и направил, онова което бил посъветван, и резултатът бил точно според обещанието.

Забележете, че Бог не се е занимавал с гордостта на Нееман, а просто е изчакал промяна в неговото отношение и отговор. Веднага след като това се е случило, обещаното чудо се е осъществило.

Какъв е бил проблемът свързан с Йордан?

Проблемът е бил, че това е било обществено място, и този високопоставен военачалник е трябвало да се съблече там, за да получи обещаното от Бог. Когато той щял да свали дрехите и ризницата си, няколко неща са щели да се случат:

1.Той е щял да се приравни с всички останали; нямало е да има униформа, която да го отличава. Реално погледнато обаче, точно това е нашата същност. Ние всички стоим пред Бог еднакви, нуждаещи се от Него да направи нещо за нас.

2.Той е имал проказа, което значело, че хората ще видят, че той е в нужда, а може би той не е искал другите да видят неговата уязвимост.

Ние трябва да разберем, че всички ние сме еднакви и Бог не гледа на униформата или титлата на хората. Освен това ние всички имаме нужди и всеки от нас зависи от Бог за нещо.

Аз много се радвам, че Нееман се е справил с неговата гордост  и не е загинал от ужасна смърт, но вместо това се е смирил и продължил живота си. Този ден той е научил, че неговата гордост може и да го е карала да се чувства важен, но тя не е можела да му даде онова, което той е очаквал от Бог.

Вървете в смирение пред вашия Бог, шампиони!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>