Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Спрете да казвате ако, защо и може би!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Марк 9:22-24

“И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам [Господи]! помогни на моето неверие.”

Исус е срещнал този човек в много отчаян момент, докато неговия син е бил обсебен от демони. Той пита за ситуацията и мъжът му казва историята на проблема, а след това казва на Исус, “Ако можеш да направиш нещо, моля те направи го“. Исус е съчувствал силно на този човек и неговия син и им е помогнал, но преди това се е съсредоточил върху една от думите, които мъжът е използвал в молбата си, думата “Ако“. Когато четете за този случай, това е бил момента, когато бихте видяли Исус да гледа над очилата си,  ако би носил такива, и бавно е казал: “Моля? Ако ли каза?“!

След това Исус е споделил вечна истина с отчаяния човек – всичко е възможно, за тези които вярват! След това мъжът е отговорил с искренност “Аз вярвам, но знам, че има място за подобрение. Моля те помогни ми с това!“

Вижте същия откъс от друг превод:

“ И много пъти и в огън го хвърля и във вода да го погуби; но ако можеш нещо, смили се на нас, и помогни ни. А Исус му рече: Това, ако можеш поверва, всичко е възможно за тогози който верва. И тутакси на детето баща му извика със сълзи и казваше: Вервам, Господи: помогни на моето неверство.”

При силна изповед не може да има “Ако“ във вярващите! Докато пътуваме с Бог, винаги трябва да загубваме “ако“-то и да го заместваме с “аз вярвам“. Съществува голям проблем, когато има повече “ако“ и „но“ сега, отколкото когато сте се новородили!

Ние се приемаме и мислим за себе си като вярващи и е фундаментално важно да си напомняме какво правят вярващите: те вярват! Но въпроса е : вие вярвате ли? Вие вярващи ли сте? Това което обичам в този случай е, че има място за искренност. Ако имате проблем с “ако“ и “но“, защо да не направите като този човек и да помолите Бог да ви помогне, защото при Него няма “ако“. Той ще ви помогне!

Приятен ден!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>