Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вие сте благословени, така че започнете да се държите като такива!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Галатяни 3:13-14

Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво”; така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Добра новина, Шампиони:  ако вие сте възложили вашата вяра в Исус като Господ и Спасител, вие не сте проклети, а благословени днес! Този стих ни казва ясно, че Исус ни изкупи от проклятието и ни поведе в наследство на благословения. Неговата цел при позиционирането си на кръста и понасяйки нашия грях и проклетия върху себе си, беше да изработи за нас благословения и добро, като постоянно ежедневие.

Той стана проклет, за да не сме ние проклети. Той който не познаваше греха и беше над всяко обвинение, което можеше да докара проклятие, се позиционира там, където ние стоим в живота. Той взе всяко проклятие върху Него и го понесе веднъж и завинаги. Всяко проклятие беше уредено чрез Неговото заместване. Така че, ако Той го взе цялото и ние се свържем с Неговата перфектно завършена работа чрез вяра, какво остава за нас? Благословенията от Бог, защото те са днес наши в Христа!

Две неща, които трябва да запомним:

1.Всяко проклятие бе разплатено чрез Неговия самопожертвователен акт на любов. Никое проклятие няма власт над вас, когато вашият живот е позициониран в Него. Той заплати сметката напълно. Никое проклятие не е по-голямо от Неговото дело. Проклятията нямат място в живота ви вече, шампиони.

Притчи 26:2

Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.

2.Както и във всичко свързано с Бог, нашата част от работата, за да участваме в тази ежедневна реалност е просто вяра. Вярвайте истината, изповядвайте истината и вижте плодовете на истината да се случват в живота ви. Защо не започнете да изповядвате истината отново във вашия живот днес? Хайде, шампиони, изговорете тези силни думи:

“Аз съм благословен в Него и никое проклятие няма власт над мен,. Днес аз очаквам отново проявление на благословенията в и чрез Исус Христос, моят Господ. Амин”

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>